Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen is het noodzakelijk bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van de door ons verzamelde persoonlijke informatie te respecteren.
Gegevensbeschermingswet van 6 januari 1978.

Overeenkomstig de artikelen 39 en volgende van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, kan eenieder mededeling en, indien nodig, rectificatie of schrapping verkrijgen van de gegevens die op hem betrekking hebben. Het gaat om gegevens die u vrijwillig hebt geregistreerd bij een verzoek om informatie of bij de registratie voor een van onze diensten.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u ons te allen tijde schrijven per e-mail: contact@chateaudesyam.fr, of per post op het volgende adres
SARL M.C.P. - 225 CHE DE BENAISY - 39300 SYAM

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

M.C.P. Ltd. zet zich in voor de bescherming van de privacy en de persoonlijke informatie die bezoekers kunnen verstrekken voor communicatie- en informatiedoeleinden. Deze informatie is belangrijk voor ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

De verstrekte informatie is bestemd voor het beheer van uw verzoeken om informatie, uw verzoeken om cijferstudies of uw inschrijving op onze nieuwsbrieven.

Doorgeven van persoonlijke informatie

M.C.P. SARL verbindt zich ertoe geen persoonlijke informatie over u aan derden over te dragen of te verkopen of deze informatie voor onbedoelde doeleinden te gebruiken.

Veiligheid en gegevensbescherming

De SARL M.C.P. verbindt zich ertoe alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en, in het bijzonder, te voorkomen dat ze vervormd of beschadigd worden of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

Informatie over cookies

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site www.chateaudesyam.fr automatisch een of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om het latere surfen op de site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Lees meer op onze cookies pagina.

Verzamelde gegevens

M.C.P. SARL kan IP-adressen, het land en de stad van herkomst van haar bezoekers, het gebruikte besturingssysteem en andere technische informatie voor statistische doeleinden registreren om haar diensten te verbeteren.

Via het contactformulier op de pagina "Contact" verzamelt de SARL M.C.P. de volgende informatie:

 • Naam
 • Voornaam
 • Telefoon
 • Emailadres

In het kader van een reservering van een gastenkamer of een bezoek aan La Villa worden de volgende factureringsgegevens gevraagd van de internetgebruiker:

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijf
 • Land
 • Postadres
 • Postcode
 • Stad
 • E-mail adres

Beveiligde betalingen

Banktransacties worden veilig beheerd door onze partner Streep. De SARL M.C.P. heeft op geen enkel ogenblik kennis van de gegevens van de bankkaarten en beschikt niet over gegevens die daarop betrekking hebben.